Van harte welkom op de website van toegepast onderwijskundige Martine Hilderink. Onder de naam MH Onderwijsontwikkeling ben ik als freelancer inzetbaar op mijn specialisaties kwaliteitszorg in het onderwijs en leermiddelenontwikkeling. U kunt mij inschakelen voor:

  • het ontwikkelen van doeltreffend kwaliteitszorgbeleid,
  • het opzetten en uitvoeren van toegepast onderzoek, onder andere voor het in kaart brengen van onderwijsopbrengsten, de evaluatie van het onderwijsleerproces en tevredenheidsonderzoeken,
  • projectleiding en co√∂rdinatie bij het ontwikkelen van leermiddelen,
  • het schrijven van informatieve en educatieve teksten en het ontwikkelen van projecten, opdrachten en toetsen.